Szukaj
Close this search box.

Paczkomaty Inpost Resko

paczkomaty inpost

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Stepnica

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą być kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Żeby je umieścić, trzeba być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zawarty w nim wniosek został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny też nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do przechowywania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z tym sensem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo prawo nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technice

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat znaleziono w pobliżu chodnika, na terenie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i materiałów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Błąd jest też przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego pokroju urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są pracy budowlane. Nie obejmował zatem obowiązku uzyskania decyzji o daniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A naprawdę potrzeba trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w danym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego same w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy widzieć ich spowodowanie oraz położenie na terenie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami cieszył się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie oznacza to, że nowoczesne strategie aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w rodzaj na końcu społeczny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć idealne wykorzystanie do różnych przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być to wskazane przesłanki, na jakimkolwiek poziomie ogólności, jednak z różnej części na końcu jasne, aby nie było problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on obiekty na oddane do czasowego wykorzystywania w sezonie gorszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w obce miejsce czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w współczesnej różnej grupie. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, kiedy mają działać dłużej, chcą uzyskania pozwolenia na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są zgodne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie bierze je wymóg uzyskania pozwolenia na budowę, i odpowiednio. Obiekty te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym aspekcie. Fakt, że zostały dokonane w pozostałym mieszkaniu i jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na własnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których odpowiada przepis ze względu na domowe gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te popularniejsze. Jeśli właśnie nie było, to w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, jakie nie jest ustawiane w danym miejscu, lecz budowane w fabryce. Stanowi on kierowany na znaczenie jak gotowa funkcjonalna całość, która do robienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to z nowych tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy ważna aby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym miejscu jak procesu budowlanego. Gdyby jednak ten koncept nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny też nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontaktu do wszelkiego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Stepnica

0 0 votes
Jak oceniasz ?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Polecane wpisy
Udostepnij
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Kategorie
0
Would love your thoughts, please comment.x